Visa karta
Här är du

Nu befinner du dig i de stora inlandskommunerna Vilhelmina, Dorotea, Åsele och Strömsund. Den vita linjen är gränsen mellan de fjällnära skogarna i väster och inlandet i öster. Sedan kalhyggesbrukets införande har 84% av skogen kalavverkats och samtidigt har ca 3 388 km skogsbilvägar byggts. Klicka på bilderna ovan för att se den förändring som skett.

Avverkningar

Avverkade områden är markerade i brun färg. Kalavverkning av gamla naturskogar är den huvudsakliga orsaken till att skogsarterna har det svårt i vårt och hamnar på Rödlistan. Med så lite kvar av våra gamla skogar borde det vara hög tid för en förändring.

Skogsbilvägar blir barriärer

De småvägar som är anlagda för skogsmaskiner och transporter är markerade i svart färg. Vägarna skär sönder landskapet och vissa arter får det svårare att förflytta sig. Dessutom förändras vattnets väg genom markerna och det naturliga flödet av näringsämnen störs.

Arterna får svårare att röra sig

Animationen visar förändringen i skogsarternas spridningsvägar genom landskapet. Ljusröda och gula färger visar var det varit lätt för arterna att sprida sig och de svarta områdena, som blivit allt fler, visar var arterna fått det svårare att förflytta sig. Förändringen beror på kalavverkning och brist på gammal skog.

Väster om den fjällnära gränsen (vit linje) finns det betydligt mer gammal skog och därför är det också enklare för arterna att förflytta sig där.