Före  |  Efter
Ruta 53 – A

Hygget upptar en yta på ca 23 hektar och den skog som fanns på platsen var en barrblandskog med stort inslag av olika lövträd. På marken syns ganska omfattande körskador från skogsmaskinerna och delar av avverkningen är gjord i en nyckelbiotop. Trots fynd av olika rödlistade arter och andra ovanliga arter avverkades skogen av småskogsbruket.

Ruta 53 – A

Hygget upptar en yta på ca 23 hektar och den skog som fanns på platsen var en barrblandskog med stort inslag av olika lövträd. På marken syns ganska omfattande körskador från skogsmaskinerna och delar av avverkningen är gjord i en nyckelbiotop. Trots fynd av olika rödlistade arter och andra ovanliga arter avverkades skogen av småskogsbruket.

Ruta 53 – A

Hygget upptar en yta på ca 23 hektar och den skog som fanns på platsen var en barrblandskog med stort inslag av olika lövträd. På marken syns ganska omfattande körskador från skogsmaskinerna och delar av avverkningen är gjord i en nyckelbiotop. Trots fynd av olika rödlistade arter och andra ovanliga arter avverkades skogen av småskogsbruket.

Ruta 53 – A

Hygget upptar en yta på ca 23 hektar och den skog som fanns på platsen var en barrblandskog med stort inslag av olika lövträd. På marken syns ganska omfattande körskador från skogsmaskinerna och delar av avverkningen är gjord i en nyckelbiotop. Trots fynd av olika rödlistade arter och andra ovanliga arter avverkades skogen av småskogsbruket.

Fakta

FSC och PEFC är exempel på certifieringar som syftar till att skapa ett skogsbruk som är bättre för miljön. Läs mer här.

I 3D-modellerna du ser kan ett hygge utgöras av flera olika avverkningar som gjorts intill varandra ungefär samtidigt. Detta kan tyckas märkligt, men om hyggena görs ungefär samtidigt och på samma plats uppfattas de både av skogsarterna och oss människor som ett och samma hygge.