Före  |  Efter
Ruta 43 – A

Hygget upptar en yta på 115 hektar. Skogen som fanns på platsen innan avverkningen var ca 120 – 140 år gammal och talldominerad. Det fanns rikligt med spår från äldre tiders skogseldar, som för länge sedan härjade i området. Gamla stubbar med kol och svedda partier från branden fanns överallt och enstaka riktigt gamla tallar med tydliga skador från brandens hetta stod här. På den steniga marken låg bitvis rikligt med död ved, som är viktigt för många skogsarter. I den skog som nu är borta fanns det också åtskilliga hotade arter. Men trots alla fynden av ovanliga arter och de hårda protesterna från naturvården kalavverkades den gamla tallskogen av det statliga skogsbolaget Sveaskog, som är FSC-certifierat.

Ruta 43 – A

Hygget upptar en yta på 115 hektar. Skogen som fanns på platsen innan avverkningen var ca 120 – 140 år gammal och talldominerad. Det fanns rikligt med spår från äldre tiders skogseldar, som för länge sedan härjade i området. Gamla stubbar med kol och svedda partier från branden fanns överallt och enstaka riktigt gamla tallar med tydliga skador från brandens hetta stod här. På den steniga marken låg bitvis rikligt med död ved, som är viktigt för många skogsarter. I den skog som nu är borta fanns det också åtskilliga hotade arter. Men trots alla fynden av ovanliga arter och de hårda protesterna från naturvården kalavverkades den gamla tallskogen av det statliga skogsbolaget Sveaskog, som är FSC-certifierat.

Ruta 43 – A

Hygget upptar en yta på 115 hektar. Skogen som fanns på platsen innan avverkningen var ca 120 – 140 år gammal och talldominerad. Det fanns rikligt med spår från äldre tiders skogseldar, som för länge sedan härjade i området. Gamla stubbar med kol och svedda partier från branden fanns överallt och enstaka riktigt gamla tallar med tydliga skador från brandens hetta stod här. På den steniga marken låg bitvis rikligt med död ved, som är viktigt för många skogsarter. I den skog som nu är borta fanns det också åtskilliga hotade arter. Men trots alla fynden av ovanliga arter och de hårda protesterna från naturvården kalavverkades den gamla tallskogen av det statliga skogsbolaget Sveaskog, som är FSC-certifierat.

Ruta 43 – A

Hygget upptar en yta på 115 hektar. Skogen som fanns på platsen innan avverkningen var ca 120 – 140 år gammal och talldominerad. Det fanns rikligt med spår från äldre tiders skogseldar, som för länge sedan härjade i området. Gamla stubbar med kol och svedda partier från branden fanns överallt och enstaka riktigt gamla tallar med tydliga skador från brandens hetta stod här. På den steniga marken låg bitvis rikligt med död ved, som är viktigt för många skogsarter. I den skog som nu är borta fanns det också åtskilliga hotade arter. Men trots alla fynden av ovanliga arter och de hårda protesterna från naturvården kalavverkades den gamla tallskogen av det statliga skogsbolaget Sveaskog, som är FSC-certifierat.

Fakta

FSC och PEFC är exempel på certifieringar som syftar till att skapa ett skogsbruk som är bättre för miljön. Läs mer här.

I 3D-modellerna du ser kan ett hygge utgöras av flera olika avverkningar som gjorts intill varandra ungefär samtidigt. Detta kan tyckas märkligt, men om hyggena görs ungefär samtidigt och på samma plats uppfattas de både av skogsarterna och oss människor som ett och samma hygge.