Före  |  Efter
Ruta 42 – A

Hygget upptar en yta på ca 60 hektar. Skogen som fanns på platsen innan avverkningen var ca 120 – 140 år gammal och talldominerad med mindre delar där granskog växte. Det fanns spår från äldre tiders skogseldar, som för länge sedan härjade i området. Gamla stubbar med kol och svedda partier från branden hittades sporadiskt och enstaka riktigt gamla tallar med tydliga skador från brandens hetta stod här. På den marken låg bitvis rikligt med död ved, som är viktigt för många skogsarter. I den skog som nu är borta fanns det också åtskilliga hotade arter. Men trots alla fynden av ovanliga arter så kalavverkades den gamla tallskogen av en större FSC-certifierad skogsägare.

Ruta 42 – A

Hygget upptar en yta på ca 60 hektar. Skogen som fanns på platsen innan avverkningen var ca 120 – 140 år gammal och talldominerad med mindre delar där granskog växte. Det fanns spår från äldre tiders skogseldar, som för länge sedan härjade i området. Gamla stubbar med kol och svedda partier från branden hittades sporadiskt och enstaka riktigt gamla tallar med tydliga skador från brandens hetta stod här. På den marken låg bitvis rikligt med död ved, som är viktigt för många skogsarter. I den skog som nu är borta fanns det också åtskilliga hotade arter. Men trots alla fynden av ovanliga arter så kalavverkades den gamla tallskogen av en större FSC-certifierad skogsägare.

Ruta 42 – A

Hygget upptar en yta på ca 60 hektar. Skogen som fanns på platsen innan avverkningen var ca 120 – 140 år gammal och talldominerad med mindre delar där granskog växte. Det fanns spår från äldre tiders skogseldar, som för länge sedan härjade i området. Gamla stubbar med kol och svedda partier från branden hittades sporadiskt och enstaka riktigt gamla tallar med tydliga skador från brandens hetta stod här. På den marken låg bitvis rikligt med död ved, som är viktigt för många skogsarter. I den skog som nu är borta fanns det också åtskilliga hotade arter. Men trots alla fynden av ovanliga arter så kalavverkades den gamla tallskogen av en större FSC-certifierad skogsägare.

Ruta 42 – A

Hygget upptar en yta på ca 60 hektar. Skogen som fanns på platsen innan avverkningen var ca 120 – 140 år gammal och talldominerad med mindre delar där granskog växte. Det fanns spår från äldre tiders skogseldar, som för länge sedan härjade i området. Gamla stubbar med kol och svedda partier från branden hittades sporadiskt och enstaka riktigt gamla tallar med tydliga skador från brandens hetta stod här. På den marken låg bitvis rikligt med död ved, som är viktigt för många skogsarter. I den skog som nu är borta fanns det också åtskilliga hotade arter. Men trots alla fynden av ovanliga arter så kalavverkades den gamla tallskogen av en större FSC-certifierad skogsägare.

Fakta

FSC och PEFC är exempel på certifieringar som syftar till att skapa ett skogsbruk som är bättre för miljön. Läs mer här.

I 3D-modellerna du ser kan ett hygge utgöras av flera olika avverkningar som gjorts intill varandra ungefär samtidigt. Detta kan tyckas märkligt, men om hyggena görs ungefär samtidigt och på samma plats uppfattas de både av skogsarterna och oss människor som ett och samma hygge.