Före  |  Efter
Ruta 33 – B

Hygget upptar en yta på 4,8 hektar. På platsen växte en blandning av yngre skog som vuxit upp efter avverkning och skog som inte tidigare kalavverkats. Närmast älven hade älven eroderat de mjuka jordlagren så att enstaka träd stod lutade ut mot vattnet. Längre in från strandkanten stod grova granar och i de fuktigare svackorna fanns strutbräken och missne.några av de döda granarna växte granticka och på någon enstaka asp växte stor aspticka. Skogen avverkades av den PEFC-certifierade skogsägarföreningen Norra Skog på uppdrag av småskogsbruket. Efter avverkningen underrättades Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen om att man avverkat hela vägen fram till älven, som är ett Natura 2000-vatten. Inget hände. 

Ruta 33 – B

Hygget upptar en yta på 4,8 hektar. På platsen växte en blandning av yngre skog som vuxit upp efter avverkning och skog som inte tidigare kalavverkats. Närmast älven hade älven eroderat de mjuka jordlagren så att enstaka träd stod lutade ut mot vattnet. Längre in från strandkanten stod grova granar och i de fuktigare svackorna fanns strutbräken och missne.några av de döda granarna växte granticka och på någon enstaka asp växte stor aspticka. Skogen avverkades av den PEFC-certifierade skogsägarföreningen Norra Skog på uppdrag av småskogsbruket. Efter avverkningen underrättades Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen om att man avverkat hela vägen fram till älven, som är ett Natura 2000-vatten. Inget hände. 

Ruta 33 – B

Hygget upptar en yta på 4,8 hektar. På platsen växte en blandning av yngre skog som vuxit upp efter avverkning och skog som inte tidigare kalavverkats. Närmast älven hade älven eroderat de mjuka jordlagren så att enstaka träd stod lutade ut mot vattnet. Längre in från strandkanten stod grova granar och i de fuktigare svackorna fanns strutbräken och missne.några av de döda granarna växte granticka och på någon enstaka asp växte stor aspticka. Skogen avverkades av den PEFC-certifierade skogsägarföreningen Norra Skog på uppdrag av småskogsbruket. Efter avverkningen underrättades Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen om att man avverkat hela vägen fram till älven, som är ett Natura 2000-vatten. Inget hände. 

Ruta 33 – B

Hygget upptar en yta på 4,8 hektar. På platsen växte en blandning av yngre skog som vuxit upp efter avverkning och skog som inte tidigare kalavverkats. Närmast älven hade älven eroderat de mjuka jordlagren så att enstaka träd stod lutade ut mot vattnet. Längre in från strandkanten stod grova granar och i de fuktigare svackorna fanns strutbräken och missne.några av de döda granarna växte granticka och på någon enstaka asp växte stor aspticka. Skogen avverkades av den PEFC-certifierade skogsägarföreningen Norra Skog på uppdrag av småskogsbruket. Efter avverkningen underrättades Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen om att man avverkat hela vägen fram till älven, som är ett Natura 2000-vatten. Inget hände. 

Fakta

FSC och PEFC är exempel på certifieringar som syftar till att skapa ett skogsbruk som är bättre för miljön. Läs mer här.

I 3D-modellerna du ser kan ett hygge utgöras av flera olika avverkningar som gjorts intill varandra ungefär samtidigt. Detta kan tyckas märkligt, men om hyggena görs ungefär samtidigt och på samma plats uppfattas de både av skogsarterna och oss människor som ett och samma hygge.