Före  |  Efter
Ruta 33 – A

Hygget upptar en yta på 2,6 hektar. Med undantag för några enstaka grova tallar växte i denna skog nästan bara gran. Skogen växte nära en by och diffusa spår från vedhuggningar och röjning fanns på vissa platser. Ändå fanns en del karaktärer kvar som kännetecknar en naturlig skog, med döda träd på marken och lavar i träden, en variation av storlekar på träden och enstaka träd med en ålder som närmat sig 150 år. Skogen hade nått ett stadie då självgallring inträder – en process där träden konkurrerar med varandra och många träd dör. Det stora antalet döda träd attraherar arter som tretåig hackspett. På flera träd fanns också de typiska hackspår som just denna art skapar. Skogen avverkades av den PEFC-certifierade skogsägarföreningen Norra Skog på uppdrag av småskogsbruket.

Ruta 33 – A

Hygget upptar en yta på 2,6 hektar. Med undantag för några enstaka grova tallar växte i denna skog nästan bara gran. Skogen växte nära en by och diffusa spår från vedhuggningar och röjning fanns på vissa platser. Ändå fanns en del karaktärer kvar som kännetecknar en naturlig skog, med döda träd på marken och lavar i träden, en variation av storlekar på träden och enstaka träd med en ålder som närmat sig 150 år. Skogen hade nått ett stadie då självgallring inträder – en process där träden konkurrerar med varandra och många träd dör. Det stora antalet döda träd attraherar arter som tretåig hackspett. På flera träd fanns också de typiska hackspår som just denna art skapar. Skogen avverkades av den PEFC-certifierade skogsägarföreningen Norra Skog på uppdrag av småskogsbruket.

Ruta 33 – A

Hygget upptar en yta på 2,6 hektar. Med undantag för några enstaka grova tallar växte i denna skog nästan bara gran. Skogen växte nära en by och diffusa spår från vedhuggningar och röjning fanns på vissa platser. Ändå fanns en del karaktärer kvar som kännetecknar en naturlig skog, med döda träd på marken och lavar i träden, en variation av storlekar på träden och enstaka träd med en ålder som närmat sig 150 år. Skogen hade nått ett stadie då självgallring inträder – en process där träden konkurrerar med varandra och många träd dör. Det stora antalet döda träd attraherar arter som tretåig hackspett. På flera träd fanns också de typiska hackspår som just denna art skapar. Skogen avverkades av den PEFC-certifierade skogsägarföreningen Norra Skog på uppdrag av småskogsbruket.

Ruta 33 – A

Hygget upptar en yta på 2,6 hektar. Med undantag för några enstaka grova tallar växte i denna skog nästan bara gran. Skogen växte nära en by och diffusa spår från vedhuggningar och röjning fanns på vissa platser. Ändå fanns en del karaktärer kvar som kännetecknar en naturlig skog, med döda träd på marken och lavar i träden, en variation av storlekar på träden och enstaka träd med en ålder som närmat sig 150 år. Skogen hade nått ett stadie då självgallring inträder – en process där träden konkurrerar med varandra och många träd dör. Det stora antalet döda träd attraherar arter som tretåig hackspett. På flera träd fanns också de typiska hackspår som just denna art skapar. Skogen avverkades av den PEFC-certifierade skogsägarföreningen Norra Skog på uppdrag av småskogsbruket.

Fakta

FSC och PEFC är exempel på certifieringar som syftar till att skapa ett skogsbruk som är bättre för miljön. Läs mer här.

I 3D-modellerna du ser kan ett hygge utgöras av flera olika avverkningar som gjorts intill varandra ungefär samtidigt. Detta kan tyckas märkligt, men om hyggena görs ungefär samtidigt och på samma plats uppfattas de både av skogsarterna och oss människor som ett och samma hygge.