Före  |  Efter
Ruta 32 – A

Hygget upptar en yta på 14,9 hektar. Skogen som fanns på platsen innan avverkningen var ca 120 år gammal och det var en talldominerad barrskog. Tallarnas bark bar ofta den rödlistade laven garnlav. I en gammal tall fanns ett stort risbo, som är viktigt för stora rovfåglar och ugglor. Boet hade troligen byggts av ormvråk. På marken hittades de två fridlysta orkidéerna nattviol och knärot. Efter avverkningen fanns inget av detta kvar. Avverkningen gjordes av den PEFC-certifierade skogsägarföreningen Norra Skog på uppdrag av småskogsbruket.

Ruta 32 – A

Hygget upptar en yta på 14,9 hektar. Skogen som fanns på platsen innan avverkningen var ca 120 år gammal och det var en talldominerad barrskog. Tallarnas bark bar ofta den rödlistade laven garnlav. I en gammal tall fanns ett stort risbo, som är viktigt för stora rovfåglar och ugglor. Boet hade troligen byggts av ormvråk. På marken hittades de två fridlysta orkidéerna nattviol och knärot. Efter avverkningen fanns inget av detta kvar. Avverkningen gjordes av den PEFC-certifierade skogsägarföreningen Norra Skog på uppdrag av småskogsbruket.

Ruta 32 – A

Hygget upptar en yta på 14,9 hektar. Skogen som fanns på platsen innan avverkningen var ca 120 år gammal och det var en talldominerad barrskog. Tallarnas bark bar ofta den rödlistade laven garnlav. I en gammal tall fanns ett stort risbo, som är viktigt för stora rovfåglar och ugglor. Boet hade troligen byggts av ormvråk. På marken hittades de två fridlysta orkidéerna nattviol och knärot. Efter avverkningen fanns inget av detta kvar. Avverkningen gjordes av den PEFC-certifierade skogsägarföreningen Norra Skog på uppdrag av småskogsbruket.

Ruta 32 – A

Hygget upptar en yta på 14,9 hektar. Skogen som fanns på platsen innan avverkningen var ca 120 år gammal och det var en talldominerad barrskog. Tallarnas bark bar ofta den rödlistade laven garnlav. I en gammal tall fanns ett stort risbo, som är viktigt för stora rovfåglar och ugglor. Boet hade troligen byggts av ormvråk. På marken hittades de två fridlysta orkidéerna nattviol och knärot. Efter avverkningen fanns inget av detta kvar. Avverkningen gjordes av den PEFC-certifierade skogsägarföreningen Norra Skog på uppdrag av småskogsbruket.

Fakta

FSC och PEFC är exempel på certifieringar som syftar till att skapa ett skogsbruk som är bättre för miljön. Läs mer här.

I 3D-modellerna du ser kan ett hygge utgöras av flera olika avverkningar som gjorts intill varandra ungefär samtidigt. Detta kan tyckas märkligt, men om hyggena görs ungefär samtidigt och på samma plats uppfattas de både av skogsarterna och oss människor som ett och samma hygge.