Före  |  Efter
Ruta 32 – B

Hygget upptar en yta på 12,9 hektar. Skogen som fanns på platsen innan avverkningen var ungefär 150 år gammal och den var grandominerad. Det fanns som i så många andra gamla skogar tydliga spår från de skogseldar som för länge sedan dragit förbi. Enstaka gamla höga tallar med garnlav på barken reste sig upp över krontaket. Marken täcktes av högt blåbärsris och i de fuktigare svackorna växte höga ormbunkar. På en del av de gamla sälgarna växte lunglav och på granarna hittade man både garnlav och violettgrå tagellav. På enstaka granar syntes de typiska hackspåren från den tretåiga hackspetten. Men trots fynd av flertalet rödlistade arter avverkades skogen av ett FSC-certifierat skogsbolag på uppdrag av småskogsbruket.

Ruta 32 – B

Hygget upptar en yta på 12,9 hektar. Skogen som fanns på platsen innan avverkningen var ungefär 150 år gammal och den var grandominerad. Det fanns som i så många andra gamla skogar tydliga spår från de skogseldar som för länge sedan dragit förbi. Enstaka gamla höga tallar med garnlav på barken reste sig upp över krontaket. Marken täcktes av högt blåbärsris och i de fuktigare svackorna växte höga ormbunkar. På en del av de gamla sälgarna växte lunglav och på granarna hittade man både garnlav och violettgrå tagellav. På enstaka granar syntes de typiska hackspåren från den tretåiga hackspetten. Men trots fynd av flertalet rödlistade arter avverkades skogen av ett FSC-certifierat skogsbolag på uppdrag av småskogsbruket.

Ruta 32 – B

Hygget upptar en yta på 12,9 hektar. Skogen som fanns på platsen innan avverkningen var ungefär 150 år gammal och den var grandominerad. Det fanns som i så många andra gamla skogar tydliga spår från de skogseldar som för länge sedan dragit förbi. Enstaka gamla höga tallar med garnlav på barken reste sig upp över krontaket. Marken täcktes av högt blåbärsris och i de fuktigare svackorna växte höga ormbunkar. På en del av de gamla sälgarna växte lunglav och på granarna hittade man både garnlav och violettgrå tagellav. På enstaka granar syntes de typiska hackspåren från den tretåiga hackspetten. Men trots fynd av flertalet rödlistade arter avverkades skogen av ett FSC-certifierat skogsbolag på uppdrag av småskogsbruket.

Ruta 32 – B

Hygget upptar en yta på 12,9 hektar. Skogen som fanns på platsen innan avverkningen var ungefär 150 år gammal och den var grandominerad. Det fanns som i så många andra gamla skogar tydliga spår från de skogseldar som för länge sedan dragit förbi. Enstaka gamla höga tallar med garnlav på barken reste sig upp över krontaket. Marken täcktes av högt blåbärsris och i de fuktigare svackorna växte höga ormbunkar. På en del av de gamla sälgarna växte lunglav och på granarna hittade man både garnlav och violettgrå tagellav. På enstaka granar syntes de typiska hackspåren från den tretåiga hackspetten. Men trots fynd av flertalet rödlistade arter avverkades skogen av ett FSC-certifierat skogsbolag på uppdrag av småskogsbruket.

Fakta

FSC och PEFC är exempel på certifieringar som syftar till att skapa ett skogsbruk som är bättre för miljön. Läs mer här.

I 3D-modellerna du ser kan ett hygge utgöras av flera olika avverkningar som gjorts intill varandra ungefär samtidigt. Detta kan tyckas märkligt, men om hyggena görs ungefär samtidigt och på samma plats uppfattas de både av skogsarterna och oss människor som ett och samma hygge.