Före  |  Efter
Ruta 27 – B

Hygget upptar en yta på 12,2 hektar. Skogen var till största del grandominerad och den var runt 140 år gammal. I vissa delar växte stora aspar och på marken växte låga örter som till exempel blodrot och ekbräken. Marken var mycket fuktig på flera platser. Där stod bestånd av den fridlysta orkidén fläcknycklar och på någon enstaka plats hittades även knärot, en annan fridlyst art som på senare tid fått stor uppmärksamhet då den har mycket svårt att återetablera sig efter kalavverkning. Skogen avverkades av den PEFC-certifierade skogsägarföreningen Norra Skog på uppdrag av småskogsbruket. Marken var mycket fuktig på flera platser. Trots detta hade man kört med tunga maskiner vilket hade skapat djupa körskador i den mjuka marken.

Ruta 27 – B

Hygget upptar en yta på 12,2 hektar. Skogen var till största del grandominerad och den var runt 140 år gammal. I vissa delar växte stora aspar och på marken växte låga örter som till exempel blodrot och ekbräken. Marken var mycket fuktig på flera platser. Där stod bestånd av den fridlysta orkidén fläcknycklar och på någon enstaka plats hittades även knärot, en annan fridlyst art som på senare tid fått stor uppmärksamhet då den har mycket svårt att återetablera sig efter kalavverkning. Skogen avverkades av den PEFC-certifierade skogsägarföreningen Norra Skog på uppdrag av småskogsbruket. Marken var mycket fuktig på flera platser. Trots detta hade man kört med tunga maskiner vilket hade skapat djupa körskador i den mjuka marken.

Ruta 27 – B

Hygget upptar en yta på 12,2 hektar. Skogen var till största del grandominerad och den var runt 140 år gammal. I vissa delar växte stora aspar och på marken växte låga örter som till exempel blodrot och ekbräken. Marken var mycket fuktig på flera platser. Där stod bestånd av den fridlysta orkidén fläcknycklar och på någon enstaka plats hittades även knärot, en annan fridlyst art som på senare tid fått stor uppmärksamhet då den har mycket svårt att återetablera sig efter kalavverkning. Skogen avverkades av den PEFC-certifierade skogsägarföreningen Norra Skog på uppdrag av småskogsbruket. Marken var mycket fuktig på flera platser. Trots detta hade man kört med tunga maskiner vilket hade skapat djupa körskador i den mjuka marken.

Ruta 27 – B

Hygget upptar en yta på 12,2 hektar. Skogen var till största del grandominerad och den var runt 140 år gammal. I vissa delar växte stora aspar och på marken växte låga örter som till exempel blodrot och ekbräken. Marken var mycket fuktig på flera platser. Där stod bestånd av den fridlysta orkidén fläcknycklar och på någon enstaka plats hittades även knärot, en annan fridlyst art som på senare tid fått stor uppmärksamhet då den har mycket svårt att återetablera sig efter kalavverkning. Skogen avverkades av den PEFC-certifierade skogsägarföreningen Norra Skog på uppdrag av småskogsbruket. Marken var mycket fuktig på flera platser. Trots detta hade man kört med tunga maskiner vilket hade skapat djupa körskador i den mjuka marken.

Fakta

FSC och PEFC är exempel på certifieringar som syftar till att skapa ett skogsbruk som är bättre för miljön. Läs mer här.

I 3D-modellerna du ser kan ett hygge utgöras av flera olika avverkningar som gjorts intill varandra ungefär samtidigt. Detta kan tyckas märkligt, men om hyggena görs ungefär samtidigt och på samma plats uppfattas de både av skogsarterna och oss människor som ett och samma hygge.