Före  |  Efter
Ruta 27 – A

Hygget upptar en yta på 18,2 hektar. I den här skogen fanns både gran och tall, en så kallad barrblandskog. Det fanns gott om döda tallar som dött i konkurrens med granen. De döda stammarna låg spridda på marken till stor glädje för de arter som lever i död ved. I vissa delar var marken mer näringsrik och där stod enstaka grova granar. På flera av dessa granar fanns hackspår efter Europas största hackspett, spillkråkan. På marken fanns den lilla orkidén spindelblomster och på de liggande döda granarna fanns den hotade vedsvamparten rynkskinn. Skogen avverkades av den PEFC-certifierade skogsägarföreningen Norra Skog. Marken var mycket fuktig på flera platser. Trots detta hade man kört med tunga maskiner vilket hade skapat djupa körskador i den mjuka marken.

Ruta 27 – A

Hygget upptar en yta på 18,2 hektar. I den här skogen fanns både gran och tall, en så kallad barrblandskog. Det fanns gott om döda tallar som dött i konkurrens med granen. De döda stammarna låg spridda på marken till stor glädje för de arter som lever i död ved. I vissa delar var marken mer näringsrik och där stod enstaka grova granar. På flera av dessa granar fanns hackspår efter Europas största hackspett, spillkråkan. På marken fanns den lilla orkidén spindelblomster och på de liggande döda granarna fanns den hotade vedsvamparten rynkskinn. Skogen avverkades av den PEFC-certifierade skogsägarföreningen Norra Skog. Marken var mycket fuktig på flera platser. Trots detta hade man kört med tunga maskiner vilket hade skapat djupa körskador i den mjuka marken.

Ruta 27 – A

Hygget upptar en yta på 18,2 hektar. I den här skogen fanns både gran och tall, en så kallad barrblandskog. Det fanns gott om döda tallar som dött i konkurrens med granen. De döda stammarna låg spridda på marken till stor glädje för de arter som lever i död ved. I vissa delar var marken mer näringsrik och där stod enstaka grova granar. På flera av dessa granar fanns hackspår efter Europas största hackspett, spillkråkan. På marken fanns den lilla orkidén spindelblomster och på de liggande döda granarna fanns den hotade vedsvamparten rynkskinn. Skogen avverkades av den PEFC-certifierade skogsägarföreningen Norra Skog. Marken var mycket fuktig på flera platser. Trots detta hade man kört med tunga maskiner vilket hade skapat djupa körskador i den mjuka marken.

Ruta 27 – A

Hygget upptar en yta på 18,2 hektar. I den här skogen fanns både gran och tall, en så kallad barrblandskog. Det fanns gott om döda tallar som dött i konkurrens med granen. De döda stammarna låg spridda på marken till stor glädje för de arter som lever i död ved. I vissa delar var marken mer näringsrik och där stod enstaka grova granar. På flera av dessa granar fanns hackspår efter Europas största hackspett, spillkråkan. På marken fanns den lilla orkidén spindelblomster och på de liggande döda granarna fanns den hotade vedsvamparten rynkskinn. Skogen avverkades av den PEFC-certifierade skogsägarföreningen Norra Skog. Marken var mycket fuktig på flera platser. Trots detta hade man kört med tunga maskiner vilket hade skapat djupa körskador i den mjuka marken.

Fakta

FSC och PEFC är exempel på certifieringar som syftar till att skapa ett skogsbruk som är bättre för miljön. Läs mer här.

I 3D-modellerna du ser kan ett hygge utgöras av flera olika avverkningar som gjorts intill varandra ungefär samtidigt. Detta kan tyckas märkligt, men om hyggena görs ungefär samtidigt och på samma plats uppfattas de både av skogsarterna och oss människor som ett och samma hygge.