Före  |  Efter
Ruta 26 – B

Hygget upptar en yta på 13,5 hektar. Här fanns en gammal tät granskog med en ålder på ca 130 år. I skogen fanns en stor mängd sälgar och på många av dessa träd växte lunglav. På marken växte högt blåbärsris och här och var låg fallna träd, som är viktiga för många skogsarter. Genom skogen rinner en liten bäck där vattnet forsar mellan stora block och över grusiga bottnar. Skogen avverkades av statliga Sveaskog, som är ett FSC-certifierat skogsbolag. Sveaskog fällde allt utom sälgarna och asparna, några små trädgrupper och en smal remsa längs bäcken och runt myrkanterna.

Ruta 26 – B

Hygget upptar en yta på 13,5 hektar. Här fanns en gammal tät granskog med en ålder på ca 130 år. I skogen fanns en stor mängd sälgar och på många av dessa träd växte lunglav. På marken växte högt blåbärsris och här och var låg fallna träd, som är viktiga för många skogsarter. Genom skogen rinner en liten bäck där vattnet forsar mellan stora block och över grusiga bottnar. Skogen avverkades av statliga Sveaskog, som är ett FSC-certifierat skogsbolag. Sveaskog fällde allt utom sälgarna och asparna, några små trädgrupper och en smal remsa längs bäcken och runt myrkanterna.

Ruta 26 – B

Hygget upptar en yta på 13,5 hektar. Här fanns en gammal tät granskog med en ålder på ca 130 år. I skogen fanns en stor mängd sälgar och på många av dessa träd växte lunglav. På marken växte högt blåbärsris och här och var låg fallna träd, som är viktiga för många skogsarter. Genom skogen rinner en liten bäck där vattnet forsar mellan stora block och över grusiga bottnar. Skogen avverkades av statliga Sveaskog, som är ett FSC-certifierat skogsbolag. Sveaskog fällde allt utom sälgarna och asparna, några små trädgrupper och en smal remsa längs bäcken och runt myrkanterna.

Ruta 26 – B

Hygget upptar en yta på 13,5 hektar. Här fanns en gammal tät granskog med en ålder på ca 130 år. I skogen fanns en stor mängd sälgar och på många av dessa träd växte lunglav. På marken växte högt blåbärsris och här och var låg fallna träd, som är viktiga för många skogsarter. Genom skogen rinner en liten bäck där vattnet forsar mellan stora block och över grusiga bottnar. Skogen avverkades av statliga Sveaskog, som är ett FSC-certifierat skogsbolag. Sveaskog fällde allt utom sälgarna och asparna, några små trädgrupper och en smal remsa längs bäcken och runt myrkanterna.

Fakta

FSC och PEFC är exempel på certifieringar som syftar till att skapa ett skogsbruk som är bättre för miljön. Läs mer här.

I 3D-modellerna du ser kan ett hygge utgöras av flera olika avverkningar som gjorts intill varandra ungefär samtidigt. Detta kan tyckas märkligt, men om hyggena görs ungefär samtidigt och på samma plats uppfattas de både av skogsarterna och oss människor som ett och samma hygge.