Före  |  Efter
Ruta 26 – A

Hygget upptar en yta på 8 hektar. Den grandominerade barrskogen växte i en svag östsluttning. På flera platser hade stora mängder fällts i en storm. I de nedre delarna av sluttningen var marken mycket fuktig och här fanns också gamla döda granar. På ett par av dessa växte den hotade vedsvampen rynkskinn och den nära hotade rosentickan. Här fanns efter avverkningen stora körskador som lämnats efter de tunga maskinerna. Skogen avverkades av ett FSC-certifierat skogsbolag.

Ruta 26 – A

Hygget upptar en yta på 8 hektar. Den grandominerade barrskogen växte i en svag östsluttning. På flera platser hade stora mängder fällts i en storm. I de nedre delarna av sluttningen var marken mycket fuktig och här fanns också gamla döda granar. På ett par av dessa växte den hotade vedsvampen rynkskinn och den nära hotade rosentickan. Här fanns efter avverkningen stora körskador som lämnats efter de tunga maskinerna. Skogen avverkades av ett FSC-certifierat skogsbolag.

Ruta 26 – A

Hygget upptar en yta på 8 hektar. Den grandominerade barrskogen växte i en svag östsluttning. På flera platser hade stora mängder fällts i en storm. I de nedre delarna av sluttningen var marken mycket fuktig och här fanns också gamla döda granar. På ett par av dessa växte den hotade vedsvampen rynkskinn och den nära hotade rosentickan. Här fanns efter avverkningen stora körskador som lämnats efter de tunga maskinerna. Skogen avverkades av ett FSC-certifierat skogsbolag.

Ruta 26 – A

Hygget upptar en yta på 8 hektar. Den grandominerade barrskogen växte i en svag östsluttning. På flera platser hade stora mängder fällts i en storm. I de nedre delarna av sluttningen var marken mycket fuktig och här fanns också gamla döda granar. På ett par av dessa växte den hotade vedsvampen rynkskinn och den nära hotade rosentickan. Här fanns efter avverkningen stora körskador som lämnats efter de tunga maskinerna. Skogen avverkades av ett FSC-certifierat skogsbolag.

Fakta

FSC och PEFC är exempel på certifieringar som syftar till att skapa ett skogsbruk som är bättre för miljön. Läs mer här.

I 3D-modellerna du ser kan ett hygge utgöras av flera olika avverkningar som gjorts intill varandra ungefär samtidigt. Detta kan tyckas märkligt, men om hyggena görs ungefär samtidigt och på samma plats uppfattas de både av skogsarterna och oss människor som ett och samma hygge.