Före  |  Efter
Ruta 23 – A

Hygget upptar en yta på 7,6 hektar. På den lilla udden växte grandominerad barrskog, som genom landhöjningen uppkommit ur havet för ca 200-500 år sedan. Skogen avverkades hela vägen fram till stugtomterna. I skogen som växte här hade man hittat tre rödlistade arter.

Ruta 23 – A

Hygget upptar en yta på 7,6 hektar. På den lilla udden växte grandominerad barrskog, som genom landhöjningen uppkommit ur havet för ca 200-500 år sedan. Skogen avverkades hela vägen fram till stugtomterna. I skogen som växte här hade man hittat tre rödlistade arter.

Ruta 23 – A

Hygget upptar en yta på 7,6 hektar. På den lilla udden växte grandominerad barrskog, som genom landhöjningen uppkommit ur havet för ca 200-500 år sedan. Skogen avverkades hela vägen fram till stugtomterna. I skogen som växte här hade man hittat tre rödlistade arter.

Ruta 23 – A

Hygget upptar en yta på 7,6 hektar. På den lilla udden växte grandominerad barrskog, som genom landhöjningen uppkommit ur havet för ca 200-500 år sedan. Skogen avverkades hela vägen fram till stugtomterna. I skogen som växte här hade man hittat tre rödlistade arter.

Fakta

FSC och PEFC är exempel på certifieringar som syftar till att skapa ett skogsbruk som är bättre för miljön. Läs mer här.

I 3D-modellerna du ser kan ett hygge utgöras av flera olika avverkningar som gjorts intill varandra ungefär samtidigt. Detta kan tyckas märkligt, men om hyggena görs ungefär samtidigt och på samma plats uppfattas de både av skogsarterna och oss människor som ett och samma hygge.