Före  |  Efter
Ruta 15 – A

Dessa närliggande hyggen upptar tillsammans en yta på ca 100 hektar. I norr, runt den bergsknalle som givit området sitt namn, växte gammal granskog med inslag av gamla sälgar. Här har avverkningarna skett stegvis och hygget har förflyttats sig upp mot bergets topp där det för svårt att köra skogstraktor. I de nedre delarna av sluttningen hittades ett antal gamla grova tallar och sälgar. Vissa tallar hade en ålder upp mot 300 år. På en del av sälgarna hade man hittat den nära hotade lunglaven och luddlav, som är en signalart. I det flacka området i söder sågs många spår från en tidigare brand, som dragit genom området. Flertalet tallar med en ålder upp mot 200-300 år sågs och även flera mycket gamla granar. Skogen avverkades av statliga Sveaskog, som är ett FSC-certifierat skogsbolag.

Ruta 15 – A

Dessa närliggande hyggen upptar tillsammans en yta på ca 100 hektar. I norr, runt den bergsknalle som givit området sitt namn, växte gammal granskog med inslag av gamla sälgar. Här har avverkningarna skett stegvis och hygget har förflyttats sig upp mot bergets topp där det för svårt att köra skogstraktor. I de nedre delarna av sluttningen hittades ett antal gamla grova tallar och sälgar. Vissa tallar hade en ålder upp mot 300 år. På en del av sälgarna hade man hittat den nära hotade lunglaven och luddlav, som är en signalart. I det flacka området i söder sågs många spår från en tidigare brand, som dragit genom området. Flertalet tallar med en ålder upp mot 200-300 år sågs och även flera mycket gamla granar. Skogen avverkades av statliga Sveaskog, som är ett FSC-certifierat skogsbolag.

Ruta 15 – A

Dessa närliggande hyggen upptar tillsammans en yta på ca 100 hektar. I norr, runt den bergsknalle som givit området sitt namn, växte gammal granskog med inslag av gamla sälgar. Här har avverkningarna skett stegvis och hygget har förflyttats sig upp mot bergets topp där det för svårt att köra skogstraktor. I de nedre delarna av sluttningen hittades ett antal gamla grova tallar och sälgar. Vissa tallar hade en ålder upp mot 300 år. På en del av sälgarna hade man hittat den nära hotade lunglaven och luddlav, som är en signalart. I det flacka området i söder sågs många spår från en tidigare brand, som dragit genom området. Flertalet tallar med en ålder upp mot 200-300 år sågs och även flera mycket gamla granar. Skogen avverkades av statliga Sveaskog, som är ett FSC-certifierat skogsbolag.

Ruta 15 – A

Dessa närliggande hyggen upptar tillsammans en yta på ca 100 hektar. I norr, runt den bergsknalle som givit området sitt namn, växte gammal granskog med inslag av gamla sälgar. Här har avverkningarna skett stegvis och hygget har förflyttats sig upp mot bergets topp där det för svårt att köra skogstraktor. I de nedre delarna av sluttningen hittades ett antal gamla grova tallar och sälgar. Vissa tallar hade en ålder upp mot 300 år. På en del av sälgarna hade man hittat den nära hotade lunglaven och luddlav, som är en signalart. I det flacka området i söder sågs många spår från en tidigare brand, som dragit genom området. Flertalet tallar med en ålder upp mot 200-300 år sågs och även flera mycket gamla granar. Skogen avverkades av statliga Sveaskog, som är ett FSC-certifierat skogsbolag.

Fakta

FSC och PEFC är exempel på certifieringar som syftar till att skapa ett skogsbruk som är bättre för miljön. Läs mer här.

I 3D-modellerna du ser kan ett hygge utgöras av flera olika avverkningar som gjorts intill varandra ungefär samtidigt. Detta kan tyckas märkligt, men om hyggena görs ungefär samtidigt och på samma plats uppfattas de både av skogsarterna och oss människor som ett och samma hygge.