Så här kan du bidra

Genom att fota och på olika sätt dokumentera före och efter avverkning i våra skogar upprätthåller vi en aktuell bild av hur skogen och vårt svenska landskap förändras. För att kunna bidra till projektet behöver du besöka en skog både före och efter avverkning.

1. Före anmäld avverkning

Dokumentera alla ovanliga, rödlistade och fridlysta arter, eller arter som är starkt kopplade till gammal skog och är prioriterade i Skogsvårdslagen. Gör en lista och ta gärna foton om det går. För att kunna bidra till projektet behöver du också ta mycket bilder av skogen före avverkningen. Ta en kamera och förflytta dig runt i den avverkningsanmälda skogen. Försök att återge en tydlig helhetsbild. Filma gärna med drönare.

Om inte tillsynsmyndigheten gör något blir skogen mest troligt avverkad, vilket kan kännas tråkigt. Men då har du åtminstone dokumenterat de naturvärden som fanns där före avverkningen.

2. Efter avverkning

När avverkningen skett åker du tillbaka till det som nu är ett kalhygge. Nu gör du den andra delen av dokumentationen, som är mindre krävande. Ta kameran och fota eller filma den nya miljön. Gå gärna upp på någon höjd för att få en bra överblick. Fokusera inte på det som är värst eller sämst med avverkningen utan försök dokumentera från samma vinklar och platser som före avverkningen. Sträva efter att skapa en helhetsbild av hygget. Skicka in din dokumentation till kontakt@skogsinsikt.se

Tack!