Om Skogsinsikt

 
“Tanken är att det som kan vara svårt att ta till sig i textform, oftast klarnar när man ser det på bild.”
Jon Andersson, Skogsinsikt.
 

Skogsinsikt.se är grundat av Jon Andersson som är född och uppvuxen i Västerbotten. Redan som barn blev han intresserad av skogen och spenderade mycket tid där. Efter universitetsstudier med inriktning på biologi har han hängivet arbetat med skogsfrågor – inom forskning, på myndighet och sedermera som konsult – och byggt upp en gedigen kunskap om skogens tillstånd och skogsbrukets påverkan på den biologisk mångfalden.

Skogsinsikt.se är Jons sätt att dela med sig av det han lärt sig under alla dessa år. En stor del av den här webbplatsen består av bilder och animationer. Tanken är att det som kan vara svårt att ta till sig i textform, oftast klarnar när man ser det på bild. Grunden till illustrationerna kommer till största delen från Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Sveriges Lantbruksuniversitet.