Rubrik Skogen bakom alla träd.

Det finns många åsikter och missuppfattningar om skogsbruket. Här vill vi helt enkelt visa hur det ser ut i våra svenska skogar just nu och varför det är så viktigt att skydda våra snabbt försvinnande gammelskogar.

Med nytagna bilder, filmer, och grafik kan du se andelen skog som är skyddad, hur mycket som är kalavverkat samt hur det påverkar artbestånd och vårt klimat.

Tanken med den här webbplatsen är att levandegöra väl underbyggda fakta, för att göra det enklare för allmänheten, skogsägare och beslutsfattare att förstå och komma till djupare insikter om hur vi på ett bättre sätt kan ta hand om vår skog – i dag och långt in i framtiden.

Hoppas det klarnar!

Skogen i bild

Kalavverkning för med sig en mängd negativa effekter som många kanske inte tänker på. Mark styckas sönder av småvägar som måste anläggas för de tunga skogsmaskinerna. Djur, insekter och växter minskar drastiskt eller hotas av utrotning. Och dessutom frigörs skrämmande mängder koldioxid. Så här ser det ut.

Utforska
Skogen i sikte.

Myter och missuppfattningar

I skogsdebatten syns en rik flora av information. Här listas de vanligaste myterna och missuppfattningarna runt skogens biologiska mångfald, klimatet och skogsbruket. Räddar vi verkligen klimatet genom att plantera två träd för varje avverkat?

Läs mer om myter

Så här kan du bidra

Skogsinsikt.se är början på en dokumentation av hur det verkligen ser ut i våra svenska skogar. Men det finns fortfarande mycket kvar att filma och fotografera för att ge en helhetsbild av skogen och dess arter i Sverige. Så här kan du bidra när skogar i din närhet riskerar avverkning.

Läs om hur du kan bidra